Strefa Inwestora

Oferta gruntów nierolnych w Wielkopolsce

Agencja Nieruchomości Rolnych w swojej ofercie posiada tereny inwestycyjne o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu. Znajdują się wśród nich działki budowlane, tereny rekreacyjne, usługowo-handlowe, leśne itp. W ofercie ANR znajdują się także obiekty o unikalnych walorach historycznych i architektonicznych wpisane do rejestru zabytków.

Nieruchomości nierolne w Wielkopolsce

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu - Oferta nieruchomości inwestycyjnych i zespołów pałacowo-parkowych.

Nieruchomości inwestycyjne

W ofercie ANR znajdują się tereny inwestycyjne, bardzo atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju biznesu oraz całej polskiej gospodarki.

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych z Zasobu ANR

Nieruchomości atrakcyjne inwestycyjnie sprzedawane są przez ANR w przetargach nieograniczonych licytacyjnych

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości nierolnych (inwestycyjnych) przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, nie wymaga zezwolenia.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker