Ustawa tekst jednolity

W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016.585), która wprowadziła m. in. zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Tekst jednolity ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker