Przetargi

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

Poznań

usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/32/2017

Wykonanie usług geodezyjnych. Postępowanie obejmuje 3 zadania częściowe.

Wrocław

Usługi projektowe WR.SOP.250.63.2017

Informacja z otwarcia ofert Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 30.08.2017 roku do godziny 10:15 Otwarcie o godzinie 10:30

Informacje o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.13.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania

Gdańsk

„Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego"

Postępowanie nr SOP-250-24/17. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części zadania 1, 3, 4 i 5.

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - postępowanie GO.SOP.250.12.2017

Warszawa

Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie: ZP/250/4/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 135 000 euro.

Wrocław

Usługi projektowe WR.SOP.250.57.2017

Powiadomienie o wyborze ofert

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.9.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497 ". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2017 roku i zostało opublikowane pod nr 514595-N-2017.

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.7.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.11.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - postępowanie GO.SOP.250.12.2017

Suwałki

OLSU.Z.251.31.2017.DS - usługi geodezyjne: zawarcie umowy dwa zadania dla Filii w Suwałkach na terenie powiatu piskiego i powiatu węgorzewskiego

Informacja o zawarciu umowy. Wiadomość publikowana podstawie par. 5 ust 8 Zarządzenia nr 104/17 Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie z dnia 23.01.2017r. w w sprawie Regulaminu udzielenia przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zamówień, których wartość netto wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Wrocław

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania znak WR.SOP.250.50.2017

Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.21.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o unieważnieniu postępowania.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker