Opłata skarbowa

Organ podatkowy właściwy dla decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Agencji Nieruchomości Rolnych.
(OBOWIĄZUJE DLA TERENU CAŁEGO KRAJU)

Dla decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych organem podatkowym, na rachunek którego należy wnosić opłatę skarbową, jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Wnioskodawcy wnoszący o wydanie decyzji przez Prezesa Agencji zobowiązani są uiszczać opłatę poprzez wpłatę 10 PLN do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście – Wydział Budżetowo-Księgowy, 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, lub też na jego rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat opłaty skarbowej, z dopiskiem "opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub nabycie nieruchomości".

AKTUALNY NR RACHUNKU BANKOWEGO: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker