Inne ogłoszenia

Bydgoszcz

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokalu w m. Rogóźno Zamek

1.Lokal mieszkalny numer 12 o powierzchni użytkowej 44,22 m2 składający się z dwóch pokoi kuchni , korytarza, łazienki z wc . Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego Nr 26 o numerze inwentarzowym 58/1359, położonym na działce 79/5 o powierzchni 0,4513 ha, zapisanej w KW TO1U/00023039/0. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,92 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 18,48 m2 . Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 79/5 wynosi 69/1921 części. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną wodociągową i kanalizacyjną . Ogrzewanie centralne zasilane z osiedlowej kotłowni. Klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,4513 ha.

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokali w m. Napole

Budynek mieszkalno-biurowy nr 14 nr inwentarzowy 31/0205 o łącznej powierzchni użytkowej 92,49 m 2, części gospodarczej o powierzchni 89,36 m2 i powierzchni całkowitej 181,85 m2. Budynek położony na działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w KW TO1C/00029024/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną , ogrzewanie etażowe. Udział w działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha wynosi 100 %. Użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,0700 ha.

Gdańsk

WYNAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO NR 22

WYNAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO NR 22 Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku administracyjno- biurowego w Słupsku przy ul. 3 Maja 44, oznaczone nr 22 o powierzchni użytkowej 17,40 m². Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu za powyższe pomieszczenia wynosi 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100) . Minimalne postąpienie - 20,00 zł ( dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Wadium wynosi:- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Należność za wynajem pomieszczenia obejmować będzie: wylicytowaną cenę miesięcznego czynszu plus obowiązujący podatek VAT plus koszty związane z mediami i obsługą obiektu. Przetarg na wynajem w/w pomieszczenia odbędzie się w dniu 05.09. 2017 r o godz. 10.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku przy ul. 3 Maja 44.

Lublin

Olsztyn

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Rychliki, obr. Rychliki, dz. 232/2, 233/4

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z dwóch działek, położonych w pobliżu drogi Rychliki - Jelonki, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Rychliki, jako działki numer 232/2 i 233/4 o powierzchni 0,8000 ha, w tym grunty orne - 0,7800 ha (RIIIb), pastwiska - 0,0200 ha (PsIII), co stanowi 0,8000 ha użytków rolnych. Szczegóły w pliku.

Wrocław

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu Zapraszamy do złożenia oferty na...

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker